Açıklama

Eskişehir ili Mahmudiye ilçesi Devlet Üretme Çiftliği’nin yakınlarında yer alan Hara Camii, harime girişte bulunan kitabesine göre, 1897 (Hic- ri 1315) yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırılmıştır16. Zaman içinde yapılan onarımlarla, özellikle son cemaat yerinde ve iç mekândaki bezemelerde değişiklikler meydana gelmiştir.

Caminin bugünkü planı, kapalıson cemaat yeri ve harim kısmından oluşmaktadır (Şekil 3). Ancak son cemaat yerinin, sonradan ahşapla kap- lanarak kapalıhale getirildiği, yapıdaki izlerden bellidir. özgün halini ko- ruyan, ahşap sütunlarm oturduğu taşkaideler, eklenen duvar yüzeyinden dışarıdoğru taşmaktadır (Resim 10). Harimin içinde yer alan, ahşap mer- divenle çıkılan mahfil kısmının altındaki geçişyeri, son cemaatten harime girildiğinde karşılaşılan ilk mekandır

Resimler

Yorum Yap & Değerlendir

“Mahmudiye Hara Camii” için ilk yorum yapın.