1. TARAFLAR 

1.1 İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) pointeskisehir.com ile kullanıcıların web sitesine üye olurken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2 Üye, Site’ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1.Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2.Üye Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak satıcı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, Site Kullanım ŞartlarınıAydınlatma MetniniKişisel Verilen Korunması Politikasını ve  Çerez Politikasını  okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3 PointEskisehir.com  tanıtım  hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. pointEskisehir.com   herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3-SUNULAN HİZMETLER

3.1 PointEskisehir.com Eskişehir Şehir rehberi olarak Eskişehir deki Tarihi turistlik yerler ile değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır.

3.2   PointEskisehir.com  kullanıcıların , işletmelerine ait   oluşturdukları içeriklerin, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.

3.3 PointEskisehir.com  tanıtımı yapılan tarihi turistlik yerler ile tanıtımı yapılan işletmelere ait yorumlama ve puanlama imkanı sağlar. Web Sitesi’nde yer alan firmaların  sahibi olmamakla birlikte ilgili firmalarla tanıtım hizmeti sağlamak dışında ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır.

4-ÜYE SORUMLULUKLARI

4.1Üye,  Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.2 Geçerli bir Üyelik Talebi oluşturmak için üyelere ilişkin bilgilerin gerekli eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 4.3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir

4.4 Üye, PointEskisehir.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı sorumlu olup, PointEskisehir.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için üye’ ye aynen rücu hakkını haizdir.

4.5 Üyeler kendilerine ait olmayan veya sorumlusu olmadıkları işletmeleri web sitesine eklememelidirler. Böyle bir durumun tespiti halinde pointeskisehir.com işletmeyi yayından kaldırma ve üyeliği sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.6 Üye, PointEskisehir.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile PointEskisehir.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde PointEskisehir.com ‘un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye’ ye aynen rücu edilir.

4.7 Üye, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda PointEskisehir.com kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca üye, işbu sözleşmenin ifası kapsamında PointEskisehir.com hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.8 Pointeskisehir.com  üyelik bilgilerinin eksik  veya geçersiz olması durumunda üyeliği onaylamama hakkını saklı tutar.

4.9 Kullanıcı,Hesabının başkaların eline geçmesi durumunda pointeskisehir yetkililerine durumu bildirmekle yükümlüdür.

4.10 Site’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin pointeskisehir.com la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  Pointeskisehir’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11 Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

5.SATIŞ

5.1.Bireysel Üyelikler ücretsizdir.

5.2 Kurumsal üyelikler için, kullanıcılar telefon numaramız üzerinden iletişime geçmelidir.

5.3.pointeskisehir.com, fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

6- GİZLİ BİLGİ

6.1.Pointeskisehir.com, site üzerinden Üye’lerin ilettiği kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

6.2.Pointeskisehir.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Pointeskisehir.com bünyesinde kullanılmaktadır.

6.3.Pointeskisehir.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

6.4.Pointeskisehir.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde Site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

6.5 .Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Üyelere daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Pointeskisehir.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

6.6 .Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Üye’nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

6.7.Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “İleti aboneliği listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

7.ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

7.1. pointeskisehir.com Üye’ye üyeliği sırasında sağladığı e-posta adresi üzerinden hizmetlere, Site ve üyelik sistemine ilişkin bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilebilir.

8.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1.Site’de  yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları pointeskisehir.com.a ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

8.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

8.3.Üye’nin işbu düzenlemelere aykırı davrandığının Pointeskisehir.com’in takdirine bağlı olarak tespit edilmesi hâlinde, pointeskisehir.com, Üye’nin Site’ye erişimini derhal engelleyebilir. pointeskisehir.com fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

 

9.GARANTİ VERMEME

9.1 pointeskisehir.com, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye  Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

9.2 pointeskisehir.com tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

9.3 pointeskisehir.com üzerinde Pointeskisehir.com’in kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Site’de yer alması pointeskisehir.com bu bağlantıları onayladığını göstermez ve Pointeskisehir.com  erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

10.DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1Taraflar, pointeskisehir.com ‘a ait defter, kayıt ve belgeleri ile Site sisteminde saklanan veriler ve üye kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

11.SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

11.1pointeskisehir.com, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek  Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

12.TEBLİGAT

12.1İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,  info@pointeskisehir.com e.posta adresi üzerinden  Üye’nin üyelik formunda belirttiği e.posta adresine iletilecektir.. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 13.MÜCBİR SEBEP

13.1Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

14.FERAGAT

14.1 Üye’nin işbu sözleşme hükümlerini  ihlal etmesi ve pointeskisehir.com dava açmaması, pointeskisehir.com ‘un haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

15SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya pointeskisehir.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. pointeskisehir.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

16.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1 İşbu “Üyelik Sözleşmesi” Türk hukukuna tabidir. “Üyelik Sözleşmesi”nden kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta Eskişehir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17.YÜRÜRLÜK

17.1 Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.