M.Ö.2000 yıllarında Frigya olarak anılan bölgeyi Hititler, Hitit topraklarına dahil ederler. Çok geçmeden Frigler, Hitit egemenliğine  son vererek geniş  bir alana yayılır ve Alpu İlçemizin de içinde bulunduğu  Eskişehir  Ovasına  yerleşerek bir krallık  kurarlar.  M.Ö.116 yıllarından sonra bütün Frigya, Roma İmparatorluğunun  idaresine  geçer,  bu bölgede Roma-Frig  halkı kaynaştırılarak iskan ettirilir.
1071 yılına gelindiğinde, bölge Türkler tarafından işgal edilir.
Malazgirt savaşından sonra Selçuklu uç beylerinden Bozhan, halen ismi “Bozan” olan mahallemize bir han yaptırır ve 6 aile olarak buraya yerleşirler. İlçemizin ismi Altı-Altu-Alpu olarak ses değişimine uğrar ve günümüze ulaşır. Kemalpaşa mahallemiz, buraya yerleşen 6 haneden sonra gelişerek büyümüştür. Bu mahallemize, aynı zamanda “Eski Alpu” denilmektedir.

1921 tarihinde Yunan işgaline uğrayan yöremiz, 1922 yılında Sakarya Meydan Muharebesinin ardından büyük oranda yanmış ve harap edilmiş olarak geri kurtarılmıştır.
1936 yılında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen göçmenler, buradaki Fevzipaşa Mahallesini oluşturmuşlardır.
İlçemizde Belediye teşkilatı 1954 yılında kurulmuş, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla İlçe Merkezi olmuştur.